Lek DoppelSil MAX, zawiera syldenafil w dawce 50 mg, wskazany jest do stosowania u dorosłych mężczyzn (powyżej 18 r.ż.) w leczeniu zaburzeń wzwodu (erekcji), czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek NIE jest dla Ciebie!

Przed zastosowaniem leku DoppelSil MAX należy skorzystać z dołączonego narzędzia diagnostycznego i odpowiedzieć na poniższe pytania.

1. Czy przyjmuje Pan leki stosowane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej):

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

nitroglicerynę

(np. Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Minitran, Sustonit)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

monoazotan izosorbidu

(np. Effox, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

pentaerytrytol

(np. Galpent, Pentaerythritol compositum)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

molsidominę

(np. Molsidomina WZF)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

nikorandyl

(np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

2. Czy stosuje Pan sakubitryl z walsartanem (np. Entresto, Neparvis)?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE
 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

3. Czy stosuje Pan środki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu), tzw. poppers?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE
 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

4. Czy stosuje Pan riocyguat (np. Adempas) w leczeniu nadciśnienia płucnego?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE
 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

5. Czy przyjmuje Pan rytonawir (np. Norvir) w leczeniu zakażenia HIV?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE
 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

6. Czy przyjmuje Pan leki alfa-adrenolityczne stosowane z powodu rozrostu gruczołu krokowego lub wysokiego ciśnienia krwi, zawierające:

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

doksazosynę

(np. Cardura, Apo-Doxan, Doxar, Zoxon)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

terazosynę

(np. Hytrin)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

tamsulozynę

(np. Omnic, Prostamnic, Ranlosin, Symlosin SR, Adatam, Apo-tamis, Bazetham, Uprox)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

alfuzosynę

(np. Dalfaz, Alfuzostad, Alfabax, Alugen)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

sylodosynę

(np. Urorec)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

7. Czy występują u Pana następujące objawy?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

w przeszłości pojawił się ból za mostkiem w klatce piersiowej

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

zwykła, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

częste zawroty głowy, wrażenie omdlewania

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

8. Czy dotyczy Pana którakolwiek z poniższych sytuacji?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

w ciągu ostatnich miesięcy doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

rozpoznano u Ciebie choroby prącia (skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub chorobę Peyroniego – stwardnienie plastyczne prącia)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające syldenafil

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

kiedykolwiek wystąpił u Ciebie przedłużający się wzwód, trwający dłużej niż 4 godziny

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkową)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

rozpoznano u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności wątroby (w tym marskość wątroby)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

rozpoznano u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności nerek

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

uczulenie na syldenafil lub którykolwiek ze składników produktu DoppelSil MAX

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

9. Czy obecnie choruje Pan na:

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

białaczkę (choroba nowotworowa krwi)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

Czy stosowałeś już leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg i większej?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE
 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

Czy stosowałeś już leki zawierające syldenafil w dawce 25 mg i większej?

 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE
 • TAK
 • NIE WIEM
 • NIE

Czy odczułeś pożądany efekt?

 • TAK
 • NIE
 • TAK
 • NIE